Tag: Rektorat

Polska Misja Katolicka w Niemczech

POLSKA MISJA KATOLICKA W NIEMCZECH  Z historii duszpasterstwa polonijnego Pierwsze większe skupiska Polaków na ziemi niemieckiej powstały dopiero po upadku Powstania Listopadowego. Wtedy to wiele księstw niemieckich przyjęło opuszczających kraj polskich patriotów. Masowa emigracja Polaków...