Ingolstadt

Ingolstadt Szkoła prowadzona przez Centrum Krzewienia Języka i Kultury Polskiej przy PMK

ks. Ryszard Kaźmierczak

tel.: +49 (0) 841-84845

e-mail: rkazmierczak(at)online.de