Miesięczne Archiwum: lipiec 2023

Nowe Stowarzyszenie w Bremen

Od czerwca b.r. swoją działalność przy PMK Bremen rozpoczęło Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Bremen e.V. W skład zarządu Centrum w Bremen weszli: przewodnicząca Alexandra Federspiel, 1. wiceprzewodniczący ks. Jan Kurcap,...