Münster

Münster Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej Münster

Antoniuskirchplatz 11

48151 Münster

tel. biuro: +49 (0) 251/55099

e-mail: polnische-mission-ms(at)bistum-muenster.de

web: www.polskamisjakatolicka.de

ks. Marian Wagner