Szkoła w Hildesheim

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4,4-5).

21 stycznia 2018 roku, w kościele św. Magdaleny w Hildesheim, odbyły się po raz kolejny jasełka, w wykonaniu uczniów tamtejszej Polskiej Szkoły.

Jasełka zaczęły  się dość nietypowo, bo od sceny ukazującej kobietę, która przygotowuje się na wieczorne spotkanie z Bogiem. W nadmiernej trosce o wygląd własnego mieszkania i o swój strój zewnętrzny zupełnie ignoruje osoby przychodzące do niej w potrzebie. Nie znalazła dla nich czasu i nie przyjęła ich w swoim domu.  Zapomniała o tym, że w biednym człowieku przychodzi sam Chrystus. Przecież to On sam powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Scena ta dobitnie ukazuje dramatyczny stan duchowy ludzkości, która jest nieczuła i głucha na głos Boga, na Jego Słowo i  znaki  w świecie, podąża za duchem Kłamcy na swoją zgubę. Kobieta w swej powierzchowności i zaślepieniu  nie spotkała Boga.

W dalszej części przedstawienia pokazana została scena z narodzonym Jezusem i Świętą Rodziną, adoracją aniołów, pasterzy i mędrców. Scena ta była pouczeniem i zachętą dla wszystkich, by otworzyć się na Jezusa i przyjąć Go szczerze i z miłością do swojego serca i domu. 

Nietypowa może dla jasełek, ale jakże piękna i w swej profetycznej wymowie głęboka była pieśń „Jesus najwyższe imię”, śpiewana przez wszystkie dzieci zgromadzone wokół Dzieciątka Jesus. Przed tym Królem wszystkich królów i Panem wszystkich panów, który teraz leży jako Dziecię w żłóbku, będzie się kiedyś musiało zgiąć wszelkie kolano ku chwale Boga Ojca w niebie ( por. Fil 2,10-11).

Jasełka – popularne widowisko sceniczne o Bożym Narodzeniu, od wieków wpisane są w polską tradycję i kulturę. Jednak niezwykle cennym i pięknym wydarzeniem jest, gdy spektakle bożonarodzeniowe odgrywane są również za  granicą, na obczyźnie. Wówczas udział i organizacja takich jasełek jest wyrazem patriotyzmu – miłości do Ojczyzny.

 Jednym z takich religijno-patriotycznych przedstawień z pewnością były jasełka w Hildesheim, w których występujący uczniowie i ich rodzice dali wyraz swojej przynależności do Ojczyzny-Polski oraz do wiary chrześcijańskiej. W czasach i miejscu postępującej laicyzacji i negacji praw Bożych, obojętności czy ośmieszaniu wiary chrześcijańskiej, udział w jasełkach jest odważnym uwielbieniem, oddaniem czci Bogu i podzięką za to wielkie dzieło zbawienia, które swój początek wzięło w tym małym Dziecięciu złożonym w żłóbku.  W jasełkach  wystąpili uczniowie w różnej rozpiętości wiekowej: dzieci od lat pięciu do najstarszych uczniów – młodzieży ( 14 lat). Uczniowie udowodnili swoją umiejętność posługiwania się językiem polskim, recytując z pamięci niełatwe wiersze i śpiewając nowe, mniej znane, kolędy.  Pokazali również (zwłaszcza starsi uczniowie), że nie wstydzą się polskiej mowy i polskiego pochodzenia tutaj na obczyźnie, co jest zasługą dbających o ich wychowanie rodziców. 

Uczniów do występu w jasełkach przygotowała Agata Behrens, nauczycielka języka polskiego w Hildesheim.

Po występie ksiądz proboszcz Tadeusz Kluba, przewodniczący  Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy PMK w Hanowerze, podziękował występującym uczniom, nauczycielce oraz  rodzicom. Wyraził swój podziw i uznanie rodzicom, za ich troskę i dbałość o język polski u swoich dzieci oraz rozwijanie  języka poprzez uczestnictwo ich dzieci w nauce języka polskiego.