Dortmund

Chrześcijańskie centrum krzewienia Języka, Kultury i Tradycji w Niemczech w Dortmundzie e.V.

Reinischerstr. 174,

44147 Dortmund

tel. biuro: +49 (0)231 16 293 88

ks. Bartłomiej Ilków

e-mail: pmkdortmund(at)googlemail.com

web: www.pmkdortmund.de/index.php/polska-szkola/jezyk-polski