Obecny Zarząd

Przewodniczący:

mec. Andreas Holm (Altdorf/Mannheim), e-mail: holm@chcentrum.de 

1. Wiceprzewodniczący 

ks. Damian Lewiński (Maintal/Hanau), e-mail: lewinski@chcentrum.de 

2. Wiceprzewodniczący

Ewa Zielińska (Offenbach), e-mail: zielinska@chcentrum.de

Skarbnik: 

ks. Bogusław Banach (Mannheim), e-mail: banach@chcentrum.de

Sekretarz:

Ewa Laskowski (Syke/Bremen), e-mail: laskowski@chcentrum.de

Członkowie Zarządu:

ks. kan. dr Jacek Bystroń (Hamburg), e-mail: bystron@chcentrum.de

ks. Łukasz Kurmaniak (Singen), e-mail: kurmaniak@chcentrum.de

Anna Wawrzyszko (Berlin), e-mail: wawrzyszko@chcentrum.de

.

Komisja Rewizyjna:

ks. kan. dr Wojciech Styś (Hamburg-Harburg)

ks. Tadeusz Michalik (Offenbach)

mec. Edmund Ropel (Linden/Giessen)

.

Honorowy Przewodniczący:

ks. kan. dr Adam Prorok (Prusice/Polska)