Kassel

Stowarzyszenie „Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy PMK Kassel e.V.”Szkoła Przedmiotów Ojczystych

Memelsweg 19, 34131 Kassel

Tel. biuro: +49 (0)561 49 10 152

Email: pmkkassel@t-online.de 

Strona internetowa: www.pmkkassel.de  

Uczniowie 2020:

  • ks. Roman Tabor