Wydarzenia

Statuetki "Dar Serca" dla Konsulów RP w Kolonii

fot Paulina Lippmann

Jak co roku na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Kolonii na spotkanie kolędowo-noworoczne przybyli do Konsulatu przedstawiciele duchowieństwa oraz osoby zaangażowane w duszapsterstwo Polonijne w tymże konsularnym okręgu.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyn, przewodniczący ChC ks. dr Adam Prorok, wobec licznie przybyłych gości wręczył Konsulowi Generalnemu RP Kolonii Panu Janowi Sobczakowi oraz Konsulowi Andrzejowi Dudzińskiemu (Kierownikowi Referatu ds. Współpracy z Polonią) statuetki "Dar Serca" dla Concordii.

Statuetki, zgodnie z wygłoszoną laudacją, przyznane zostały w podziękowaniu za stałą życzliwość i wsparcie w dziele remontu Concordii a szczególnie za pomoc w wyposażeniu nowo wybudowanej tam Kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego- (wielofunkcyjnej sali konferencyjnej) w profesjonalne krzesła i stoły ze środków Rządu RP.

Obaj uhonorowani Konsulowie wyrazili uznanie dla PMK w Niemczech za służbę dla Polaków oraz wkład w oświatę polonijną, która jak podkreślił przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum jest integralną częścią troski polonijnego duszpasterstwa o dzieci i młodzież skupione wokół tutejszego duszpasterstwa.

Podziękowanie dla Konsulatu za owocną współpracę i otwartość wyraził również Rektor polskiej Misji Ks. Stanisław Budyn.

Spotkanie artystycznie ubogacił występ chóru Polonia Dortmund wykonując znane i mniej znane kolędy i pieśni bożonarodzeniowe.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.