Zjazd I - Referaty

Jerzy Rosała Konsul Konsulatu Generalnego RP w Kolonii

"Fakty Polonijne" nr 16(22) z dnia 7.V.2005 r.


Nauczanie języka polskiego w Niemczech nie rozstrzyga się na zjazdach, ale w salach lekcyjnych, w klasach szkolnych. Dlaczego zatem I Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego uważam za bardzo znaczący dla oświaty polonijnej? Nie tylko dlatego, że po raz pierwszy na sali obrad zgromadzili się nauczyciele reprezentujący wszystkie - poza uniwersyteckimi- formy nauczania języka polskiego. Były to głównie Panie przybyłe na Zjazd z całych Niemiec. Mogły w CONCORDI poznać się i policzyć . Naocznie przekonać o tym jak wielki stanowią potencjał intelektualny i organizacyjny. Usłyszeć, że to co robią jest ważne i potrzebne, że ich praca jest dostrzegana i doceniana przez rodziców, organizacje polonijne, i władze oświatowe w Polsce. Doświadczyć, że zawsze mogą liczyć na życzliwość i pomoc konsula cis. Polonii. Myślę, że jeśli wyjeżdżały ze Zjazdu z takim przekonaniem, to wszyscy osiągnęliśmy wielki sukces. Staropolska wręcz gościnność i niezwykła atmosfera stworzona przez Księdza Prałata Ryszarda Mroziuka spowodowały, że w Ośrodku Spotkań CONCORDIA, jak we własnym domu czują się nauczyciele i działacze polonijni bez względu na to, do której organizacji należą i jakie poglądy reprezentują. To wielka sztuka i wielka zasługa Księdza. Powszechne uznanie wzbudził zgodny udział w Zjeździe liderów najbardziej znaczących organizacji polonijnych. Zjazd z udziałem 90 osób został starannie przygotowany. Uczestnicy znaleźli w przygotowanych materiałach kompleksowe informacje niezbędne dla ogarnięcia całokształtu problemu edukacji języka polskiego za granicą, także liczne przemyślenia i propozycje dotyczące oświaty polonijnej w RFN. Teczki zjazdowe zawierały fakty i liczby nigdy wcześniej nie zebrane i nie publikowane. Na wielkie słowa uznania zasłużyła mgr Halina Koblenzer - dyrektorka Biura Organizacyjnego Zjazdu i jej dwie zastępczynie: mgr Beata Wasiak i mgr inż. Lilia Szyra-Huber z PMK w Karlsruhe. Dla mnie właśnie te Panie są prawdziwymi, chociaż cichymi bohaterkami tego udanego zjazdu.

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.