Wydarzenia

Posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

KSEP posiedzenie fot Katarzyna Czerwińska Kancelaria SenatuW dniu 29 listopada 2016r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Na posiedzenie komisji zaproszeni zostali do Warszawy przedstawicie największych organizacji oświatowych w Niemczech.

Chrześcijańskie Centrum reprezentowane było w osobach przewodniczącego ks. dr Adama Proroka oraz mecenasa Andreasa Holma, sekretarza. Wśród innych zaproszonych do stołu obrad organizacji były: Zwiazek Polaków w Niemczech z prezesem Józefem Malinowskim i wiceprezes Anną Wawrzyszko; Polska Macierz Szkolna z prezes Ewą Miżejewską; Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech i z przewodniczącą Lilianą Barejko-Knops i wiceprzewodniczącą Renatą Kaczmarek; Polskie Towarzystwo Szkolne "OŚWIATA" z Berlina z prezes Barbarą Rejak; Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego z przewodniczącą Anną Zinserling.

Posiedzeniu przewodziła przewodnicząca Komisji pani senator Janina Sagatowska. Obecni na sali byli senatorowie: wiceprzewodniczący komisji Artur Warzocha, Anna Maria Anders, Barbara Borys-Damięcka, Jan Żaryn oraz dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski.

Oprócz przedstawicieli Senatu w spotkaniu wzięły udział również przedstawicielki Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą: posłanki Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Małgorzata Wypych a także przedstawiciele: MEN z panią wiceminister Marzenną Drab; oraz MSZ panem dyrektorem Wojciechem Tycińskim.

Omawiając sytuację i główne problemy polonijnej oświaty, przedstawiciele zaproszonych polskich środowisk oświatowych w Niemczech mieli możliwość nie tylko przedstawienia swoich organizacji i prowadzonej przez siebie działalności - w tym głównie stanu nauczania języka polskiego - lecz także wyartykułowania bieżących problemów i palących potrzeb. Wszyscy bez wyjątku potwierdzili wielką rolę i potrzebę nauczania języka polskiego w systemie pozaszkolnym. W omawianym kontekście szkolnictwa żywo poruszony został również temat dysproporcji w realizacji założeń Traktatowych z roku 1991 przez stronę niemiecką.

Senatorowie oraz przedstawiciele resortów wyrazili wolą wsparcia w wymiarze politycznym i finansowym pozaszkolnego systemu nauczania jak również wszystkich podmiotów tym się zajmujących. Zapewnili również, że we wszystkich rozmowach bilateralnych na każdym szczeblu politycznym poruszana jest kwestia szkolnictwa oraz powtarzane są postulaty Polonii wypracowane w podkomisji Okrągłego Stołu ds. Edukacji. Podkreślona została potrzeba zjednoczenia się Polonii oraz wspólnego dążenia do realizacji celów oświatowych. W tym kontekście wyróżnione zostało - jako znaczący krok we właściwym kierunku - Porozumienie zawarte przez największe organizacje oświatowe w Niemczech, a więc Chrześcijańskie Centrum, Związek Polaków w Niemczech oraz Polską Macierz Szkolną.

więcej zdjęć:https://www.flickr.com/photos/senatrp/albums/72157673299082313

http://polonia24.tvp.pl/28037808/29112016--oswiata-w-niemczech

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.