Wydarzenia

Porozumienie

porozumienie 2

5 września 2016r. w Warszawie podpisane zostało Porozumienie pomiedzy: Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Związkiem Polaków w Niemczech i Polską Macierzą Szkolną.

Wymienione organizacje dachowe, stworzyły w ten sposób platformę do wspólnego działania w kwestiach edukacyjnych i oświatowych na polu nauczania języka polskiego w systemie pozaszkolnym na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W historii Polonii w Niemczech jest to być może moment historyczny i nadający początek kolejnym krokom ku szerszemu zjednoczeniu jakże wielu organizacji polonijnych, celem godnego i skutecznego reprezentowania interesów polskich obywateli mieszkających w Niemczech tak na forum niemieckim jak polskim. Należy zaznaczyć, iż współpraca pomiędzy wymienionymi organizacjami nie rozpoczęła się od podpisania tegoż porozumienia, lecz jest tylko oficjalnym sformalizowanym aktem podejmowanych już wcześniej wspólnych działań. Celem Porozumienia nie jest jedynie skonsolidowanie działań gwarantujących organizowanie zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla dzieci i młodzieży w systemie pozaszkolnym, jak również nieustanne podnoszenie standardów tegoż nauczania, ale głównie jest nim dążenie do ustalenia jednego wspólnego stanowiska politycznego, w taki sposób, aby niemiecka Polonia również w kwestiach edukacyjnych i oświatowych była w stanie reprezentować jedno stanowisko w rozmowach z partnerami w Niemczech i w Polsce. Organizacje tworzące Porozumienia mają przy tym głębokie przekonanie i nadzieję na owocną współpracę i otwarcie ze strony innych organizacji zajmujących się szkolnictwem w Niemczech, zamierzając wszystkie zainteresowane podmioty w realizacji wspólnych celów wspierać.

Porozumienie link...

 

 

Copyright Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. © 2016. All Rights Reserved.