Chrześcijańskie Centrum Z życia Centrum

ZMARŁ PROF. PIOTR MAŁOSZEWSKI

Z BÓLEM SERCA ZAWIADAMY, ŻE ZMARŁ PROF. PIOTR MAŁOSZEWSKI  W dniu 21 marca 2017r. w Monachium po długiej chorobie zmarł wybitny działacz katolicki i polonijny, prof. dr hab. inż. Piotr Jan Małoszewski. Prof. Piotr Małoszewski...

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ W KOLONII Im MediaPark 5 C, 50670 Kolonia       Tel: (+49 221) 937300   Fax: (+49 221) 343089   Fax: (+49 221) 385074   E-mail: kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl kolonia.paszporty@msz.gov.pl       Telefon alarmowy konsula...

Statuetki „Dar Serca” dla Konsulów RP w Kolonii

Jak co roku na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Kolonii na spotkanie kolędowo-noworoczne przybyli do Konsulatu przedstawiciele duchowieństwa oraz osoby zaangażowane w duszapsterstwo Polonijne w tymże konsularnym okręgu. Podczas spotkania 30.01.2017 r., w którym uczestniczył...

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Oficjaln strona internetowa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Znajdą tu Państwo informacje nie tylko na temat bieżących wydarzeń, ale dotyczące ważnych spraw konsularnych oraz polsko – niemieckiej współpracy.

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Niemczech, działające na terenie Europy zachodniej. Siedzibą Centrum jest „Marianum” w Carlsbergu, które powstało w 1956 roku. Posługę w Ośrodku podejmuje Diakonia Ruchu Światło-Życie. W Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu,...

Haus Concordia

Ośrodek Spotkań „Concordia” jest położony w malowniczej dolinie, otoczonej lasami i polanami, na skraju wielkiego terenu leśnego Westerwald, około 2 km od miejscowości Dermbach i 20 km od miasta Siegen. Teren „Concordii” liczy niemal cztery hektary...

Polska Misja Katolicka w Niemczech

POLSKA MISJA KATOLICKA W NIEMCZECH  Z historii duszpasterstwa polonijnego Pierwsze większe skupiska Polaków na ziemi niemieckiej powstały dopiero po upadku Powstania Listopadowego. Wtedy to wiele księstw niemieckich przyjęło opuszczających kraj polskich patriotów. Masowa emigracja Polaków...

Porozumienie

5 września 2016r. w Warszawie podpisane zostało Porozumienie pomiedzy: Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Związkiem Polaków w Niemczech i Polską Macierzą Szkolną. Wymienione organizacje dachowe, stworzyły w ten sposób platformę do wspólnego działania...