Remont i modernizacja Ośrodka Polonijnego Concordia

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w ostatnich dwóch latach włączyła się w projekt modernizacji Ośrodka Polonijnego „Haus Concordia” w niemieckim Herdorf.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich dwóch latach udało się wyremontować i zmodernizować budynki Ośrodka Polonijnego „Haus Concordia” i wprowadzić rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo przybywających tu gości.

Dzięki realizacji projektu „Dostosowanie Polonijnego Ośrodka Spotkań „Haus Concordia” do wymogów przeciwpożarowych kraju związkowego Nadrenia-Palatynat” Polacy w Niemczech zachowali swoje wyjątkowe centrum kulturalno-oświatowego. Dom „Concordia” jest corocznie odwiedzany przez ok. 14.000 gości i wraz ze wzrostem polskiej emigracji liczba ta wzrasta z roku na rok.

Nasi rodacy poszukują możliwości utrzymywania kontaktu z ojczystym krajem. Szczególnie dużym, zainteresowaniem cieszą się kolonie dla dzieci z rodzin polonijnych, jak też „duże” spotkania polonijne: Polonijne Spotkanie Młodych, Dzień Kultury Polskiej w Niemczech, Dzień Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, obejmujące swym zasięgiem całe Niemcy, jak też ludność z przygranicznych miast z Francja, Belgii, Holandii, Luxemburga i Szwajcarii.

Przeprowadzenie modernizacji i zwiększenie bezpieczeństwa przybywających gości znacznie zwiększyło możliwości Ośrodka Concordia, który może teraz objąć swoją działalnością jeszcze szersze grono adresatów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Concordii – http://haus-concordia.com/ i https://www.facebook.com/hausconcordia/