Chrześcijańskie Centrum Z życia Centrum

Statuetki „Dar Serca” dla Konsulów RP w Kolonii

Jak co roku na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Kolonii na spotkanie kolędowo-noworoczne przybyli do Konsulatu przedstawiciele duchowieństwa oraz osoby zaangażowane w duszapsterstwo Polonijne w tymże konsularnym okręgu. Podczas spotkania 30.01.2017 r., w którym uczestniczył...

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Oficjaln strona internetowa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Znajdą tu Państwo informacje nie tylko na temat bieżących wydarzeń, ale dotyczące ważnych spraw konsularnych oraz polsko – niemieckiej współpracy.

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Niemczech, działające na terenie Europy zachodniej. Siedzibą Centrum jest „Marianum” w Carlsbergu, które powstało w 1956 roku. Posługę w Ośrodku podejmuje Diakonia Ruchu Światło-Życie. W Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu,...

Haus Concordia

Ośrodek Spotkań „Concordia” jest położony w malowniczej dolinie, otoczonej lasami i polanami, na skraju wielkiego terenu leśnego Westerwald, około 2 km od miejscowości Dermbach i 20 km od miasta Siegen. Teren „Concordii” liczy niemal cztery hektary...

Polska Misja Katolicka w Niemczech

POLSKA MISJA KATOLICKA W NIEMCZECH  Z historii duszpasterstwa polonijnego Pierwsze większe skupiska Polaków na ziemi niemieckiej powstały dopiero po upadku Powstania Listopadowego. Wtedy to wiele księstw niemieckich przyjęło opuszczających kraj polskich patriotów. Masowa emigracja Polaków...

Porozumienie

5 września 2016r. w Warszawie podpisane zostało Porozumienie pomiedzy: Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Związkiem Polaków w Niemczech i Polską Macierzą Szkolną. Wymienione organizacje dachowe, stworzyły w ten sposób platformę do wspólnego działania...