Zarząd Centrum 2015-2018

Lata 2015-2018

Zarząd Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.v.:

Przewodniczący – ks. kanonik dr Adam Prorok z Wiesbaden (email: adam.prorok@pmk-wiesbaden.eu)

1 – Wiceprzewodniczący – mec. Andrzej Holm z Mannheim

2 – Wiceprzewodniczący – mec. Edmund Ropel z Giesen

Sekretarz –  mgr lic. Tomasz Karawajczyk

Skarbnik – ks. dr Krzysztof Romanowski z Bielefeld,

Członkowie – ks. Leon Sądowicz z Mainz, ks. Janusz Kusek SChr z Kolonii, pani Agata Kotowska z Bielefeld

Komisja Rewizyjna

Ks. Wojciech Stys z Koblencji, ks. prałat Kazimierz Latawiec z Mannheim, Zdzislaw Ormian.

Koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego

mgr Halina Koblenzer (email: h.koblenzer@wp.pl)